Szukaj w treści

WSTECZ

Wykorzystanie mikroorganizmów w rolnictwie

Dlaczego mikroorganizmy pomagają w rolnictwie?

Ukierunkowane wykorzystanie specjalnie dobranych mikroorganizmów wspiera istniejącą florę. Poprzez kolonizację dodatkowych i specjalnie wyselekcjonowanych organizmów gleba staje się bardziej produktywna w dłuższej perspektywie, ale także rośliny stają się silniejsze i bardziej odporne. Tradycyjna, chemiczna ochrona roślin może zostać w wyniku tego znacznie ograniczona. 

Mikroorganizmy mogą:

  • udostępniać roślinom składniki odżywcze w glebie - dzięki temu wyższe plony
  • uaktywniać życie w glebie
  • przyspieszać konwersję materii organicznej
  • zwiększać tworzenie się humusu
  • skracać sezon wegetacyjny 
  • zwiększać masę korzeni

Mikroorganizmy Nourivit Plus są specyficzną dla aplikacji mieszaniną bakterii kwasu mlekowego, drożdży i bakterii fototroficznych, które są fermentowane w specjalnie opracowanych bioreaktorach. 

 

Gdzie można stosować mikroorganizmy w rolnictwie?

Przygotowanie nasion. Mikroorganizmy wzmacniają nasiona, jeśli przed zasianiem zostaną w nich zanurzone.

Produkcja roślinna. W procesie oczyszczania gleby mikroorganizmy są mechanicznie wprowadzane bezpośrednio do gleby. Wytwarza się więcej próchnicy i więcej składników odżywczych, co ostatecznie sprawia, że rośliny są bardziej odporne, a także bardziej wydajne i wzmacniają glebę w dłuższej perspektywie.

Podczas oprysku liści, rośliny są kolonizowane na powierzchni za pomocą mikroorganizmów. W połączeniu z węglanem wapnia wspierany jest rozwój rośliny i zapobiega się szkodnikom i chorobom. 

Kiszonka. Do kiszonek stosowane są specjalne mikroorganizmy z wysokim udziałem bakterii kwasu mlekowego. Promują one przemianę cukru w kwasy mlekowe i prowadzą do stabilnej wartości pH na poziomie 4,0-4,5, zapobiegając w ten sposób rozwojowi problematycznych bakterii, takich jak listeria i klosteria.  

Karma dla zwierząt. Mikroorganizmy wzmacniają trawienie i odporność zwierząt poprzez stabilizację flory jelitowej.

Higiena obory. Spryskiwanie mikroorganizmami tworzy lepszy mikroklimat w całej oborze. Rezultat jest wyczuwalny nosem.

 

Jak można samemu produkować mikrobakterie?

Koncepcja Nourivit przewiduje, że rolnik może produkować mikroorganizmy we własnym gospodarstwie. Firma opracowała bioreaktory, w których rolnik może wyprodukować gotowy produkt na miejscu, stosując kulturę startową. 

Dzięki temu rolnik staje się bardziej niezależny i może produkować zgodnie z własnymi potrzebami, a nawet zarabiać pieniądze, odsprzedając je w swoim regionie.

Dlaczego mikrobakterie pomagają w walce z fusariami?

W aktualnych badaniach Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Stosowanych, finansowanych przez Austriacki Fundusz Promocji Badań, dr Marc Lemmens stwierdził w 2019 roku, że VALIBIOTICS firmy Nourivit Technologies zwiększa odporność roślin na atak grzybów i szkodników.

Szczególną uwagę zwrócono na fusarium kłosów (FHB) i późną zarazę (FER), przeciwko którym nie ma obecnie innego skutecznego sposobu zapobiegania jej na świecie.


 

Nourivit Technologies GmbH prowadzi badania i rozwój w swojej siedzibie w Austrii. Zespół wokół dra Harreither'a i założyciela dra Josefa Steinera opracowuje specjalne produkty na bazie mikroorganizmów do zastosowań w rolnictwie, hodowli zwierząt, a także w przetwarzaniu ścieków. Więcej informacji można znaleźć na stronie Nourivit.

 

Masz pytania?    

Marcin Mikulski
ecoplus International Polska
Sp. z o.o.
Marynarska Point Phase II
Postępu 15C
02-676 Warszawa