Szukaj w treści

DrainGarden®

Inteligentne zarządzanie wodą deszczową

DrainGarden® gromadzi wodę deszczową i powierzchniową w dużych ilościach i w krótkim czasie na istniejących terenach zielonych, a następnie zwraca ją powoli do otoczenia. Ten innowacyjny system
odciąża system kanałów i dzięki temu można budować prawdziwe systemy dachów zielonych, zieleń w garażach i odwodnienia dróg podporządkowanych niepołączonych z kanałami.

Zalety DrainGarden®

  • minimalny nakład pielęgnacyjny
  • utrzymanie wody na miejscu
  • brak konieczności budowy kanałów i szamb
  • obniżenie miejscowej temperatury nawet o 5°C w okresie upałów
  • udowodniona i obliczalna izolacja cieplna substratu

 

 

Masz pytania?    

Marcin Mikulski
ecoplus International Polska
Sp. z o.o.
Marynarska Point Phase II
Postępu 15C
02-676 Warszawa