Szukaj w treści

GEROCRET - Ockermüller Betonwaren GmbH

Elementy betonowe dla kolei, mostów, kanałów, dróg, budownictwa komunalnego, tuneli, telekomunikacji i budownictwa infrastrukturalnego

Firma GEROCRET - Ockermüller Betonwaren GmbH produkuje i dostarcza na terenie całej Europy prefabrykaty betonowe do budowy kolei, mostów, kanałów, dróg, tuneli, projektów komunalnych, telekomunikacyjnych i infrastrukturalnych. W ofercie znajdują się również prefabrykaty wielkogabarytowe i serie specjalne wykonywane dla indywidualnych projektów i specyficznych zastosowań. Firma GEROCRET - Ockermüller Betonwaren GmbH to kompetentne doradztwo i wieloletnie doświadczenie.

Nasze aututy

 • Zaawansowany know-how w branży betoniarskiej – receptury (np. beton wysokowytrzymały) i kształtowanie powierzchni (np. powlekanie, beton kolorowy i strukturalny, itp.)
 • Ogromny park form prefabrykatów betonowych i elastyczność firmy z sektora MŚP daje szczególną przewagę w zakresie budownictwa specjalistycznego, np. wewnętrzna średnica rur do 4,3 m, największe na świecie segmenty tuneli, elementy konstrukcyjne szybów o wadze do 55 t sztuka, itp.
 • Wyjątkowa spedycja drogami wodnymi. – Bezpośrednie położenie zakładu nad Dunajem, będącym międzynarodową drogą wodną, umożliwia transport wielkoformatowych elementów na długich odcinkach na pokładzie statku.
 • Możliwość produkcji betonowych segmentów masztów dla elektrowni wiatrowych łącznie z transportem statkiem.

Produkty:

 • Rury betonowe i żelazobetonowe, rury przeciskowe do 4.300 mm średnicy wewnętrznej z betonu standardowego i wysokowytrzymałego; formy okrągłe i eliptyczne oraz profile specjalne dla wysokich obciążeń
 • Elementy mostów odporne na wysokie obciążenia w postaci prefabrykatów o rozpiętości do 20m
 • Segmenty tuneli o średnicy wewnętrznej do 12,20 m
 • Zbiorniki wielkopojemnościowe, stacje pomp w konstrukcji wieloczęściowej
 • Ekrany dźwiękochłonne, szyby kablowe i kanały kablowe dla infrastruktury kolejowej i drogowej
 • Mobilne bariery betonowe, klocki betonowe i ściany działowe do ochrony przeciwpowodziowej i do budownictwa rolniczego i komunalnego
 • Prefabrykaty betonowe do budownictwa specjalistycznego – szyby i kanały ściekowe, również z wykonaniem okładzin powierzchniowych (np. powłoki z żywicy epoksydowej dla otrzymania gładkiej powierzchni i wysokiej odporności chemicznej np. przy niskim nachyleniu kanałów).

Masz pytania?    

Marcin Mikulski
ecoplus International Polska
Sp. z o.o.
Marynarska Point Phase II
Postępu 15C
02-676 Warszawa