Szukaj w treści

Medworker Gmbh

Platforma, sieć, healthcare, służba zdrowia, zarządzanie zdrowiem, zarządzanie zespołem, produkty medyczne, branża medyczna, zastosowanie, informacje, wymiana

Medworker to inteligentna aplikacja Web 2.0, która funkcjonuje jako sieć wiedzy i poprzez zastosowany system zarządzania wiedzą i aplikacjami łączy ekspertów służby zdrowia z firmami wytwarzającymi produkty medyczne.

Medworker efektywnie wspiera ścisłą komunikację i interakcję między 2 grupami:

 

  • Producenci / Dystrybutorzy produktów medycznych prezentują na platformie Medworker swoje produkty i udostępniają w szybki i przyjazny sposób ich aktualne instrukcje obsługi bądź informacje dotyczące stosowania w multimedialnej postaci. Poprzez bezpośrednią komunikację z użytkownikami producent otrzymuje informację zwrotną i sugestie dotyczące optymalnego zastosowania produktu.
  • Personel fachowy jednostek służby zdrowia otrzymuje za pośrednictwem Medworker dostęp do informacji o wielu wytwórcach produktów medycznych i może bezpośrednio zadawać pytania doradcom produktowym. Pracownicy służnby zdrowia używając Medworker korzystają na łatwym dostępie do praktycznej wiedzy. Narzędzie multimedialne w systemie Medworker pomagają w łatwym przygotowywaniu i dzieleniu z zespołem informacji, wytycznych, instrukcji, list kontrolnych i protokołów.

Szukamy: Bezpośrednich kontaktów do producentów i dystrybutorów produktów medycznych (sprzęt medyczny, instrumenty, implanty albo sondy)
Kontaktów do placówek służby zdrowia wszelkiego rodzaju

Masz pytania?    

Marcin Mikulski
ecoplus International Polska
Sp. z o.o.
Marynarska Point Phase II
Postępu 15C
02-676 Warszawa