Szukaj w treści

ms.GIS Informationssysteme Gesellschaft m.b.H

Nowoczesne systemy geoinformacji do mobilnego zbierania danych i dokumentacji elementów infrastruktury (ulice, znaki drogowe, drzewa itp.) jak również ewentualnych szkód.

ms.GIS jest specjalistą w zakresie wytwarzania systemów geoinformacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Nasza firma oferuje swoim klientom wyrafinowane i indywidualne rozwiązania GIS (geographic information system), które przekonują przede wszystkim prostymi aplikacjami i wysoką przyjaznością dla użytkownika.

W 2013 roku założono firmę partnerską ROC-Connect w Silicon Valley w USA. W kooperacji powstało kompletne rozwiązanie smart home.

msGIS jest europejskim ekskluzywnym partnerem handlowym i produkcyjnym firmy ROC-Connect w zakresie smart home.

Rozwiązania ms.GIS i ROC-Connect: 

Streetapp365 – platforma serwisowa dla dróg, ruchu drogowego i więcej: Mobilna rejestracja danych o stanie dróg bądź szkodach w infrastrukturze (lokalizacja GPS) dla gmin, synchronizacja danych przez aplikację, poza tym dokumentacja znaków drogowych, punktów świetlnych, drzew, zarządzanie cmentarzami itp.

Naturraum365 – nowoczesny obchód dzikich zbiorników wodnych za pomocą aplikacji: dokumentacja obchodu dzikich zbiorników wodnych oraz lokalizacja ewentualnych szkód, wszystkie ważne informacje w tylko jednym urządzeniu, możliwe różne skale terenu, itp.

GTO.Cloud – oparta o chmurę platforma dla wielu (zintegrowanych) aplikacji: serwisy w czasie rzeczywistym i interfejsy dla internetu, urządzeń i GIS dla zapewnienia najlepszej interakcji urządzenia i użytkownika (M2U, M2M, U2U).

Poza tym ms.GIS oferuje na życzenie również aplikację dla leśników do celów inwentaryzacji i dokumentacji prac leśniczych, np. optymalizacji własnych procesów

Smart Home as a Service (SHaaS– kompletne rozwiązanie DIY Smart Home white label dla klienta końcowego:  zautomatyzowane i bazujące na regułach sterowanie urządzenia, integracja z własnymi zainteresowaniami i impulsami rynkowymi, połączenie z lokalnymi bramkami i usługami w chmurze oraz platformę z interfejsem użytkownika web i aplikacji.

Masz pytania?    

Marcin Mikulski
ecoplus International Polska
Sp. z o.o.
Marynarska Point Phase II
Postępu 15C
02-676 Warszawa