Szukaj w treści

Seibersdorf Labor GmbH

Procesy pomiaru i analiz promieniowania jonizującego, radioaktywności, pola elektromagnetycznego, laserów, chemii, dopingu, forenzyka i medykamenty

Seibersdorf Laboratories to pewne i dokładne analizy. Dzięki usługom laboratoryjnym

i analitycznym najwyższej jakości, badaniom ukierunkowanym na praktyczne zastosowanie i rozwój, jak również konsultingowi i szkoleniom firma oferuje kompleksową obsługę całego cyklu projektowego, począwszy od planowania i wdrożenia, poprzez normalne jego funkcjonowanie,

aż po rozwiązywanie problemów i opiekę po zakończeniu projektu. Seibersdorf Laboratories gwarantuje przestrzeganie wszelkich wymaganych norm i ustaw, a także przejmuje w imieniu swoich klientów kontakty z urzędami i rejestracje.

Globalne połączenie w sieć i wiodąca współpraca w międzynarodowych zespołach zapewniają partnerom i klientom najlepsze know-how rynku. Jakość pracy Seibersdorf Laboratories gwarantują krajowe i międzynarodowe akredytacje i certyfikacje. Lista standardów jakości dostępna jest pod adresem www.seibersdorf-laboratories.at/zertifizierungen.

Produkty:

CHEMICAL ANALYTICS

 • analityka antydopingowa
 • analityka sądowa
 • kontrole fizyko-chemiczne
 • analityka środowiskowa/geologiczna
 • proteomika

EMC & OPTICS

 • kompatybilność elektromagnetyczna
 • technika wysokich częstotliwości
 • bezpieczeństwo w zakresie laserów, LED i lamp
 • projektowanie anten i przyrządów pomiarowych

RADIATION SAFETY AND APPLICATIONS

 • ochrona przed promieniowaniem
 • badanie radionuklidów
 • projektowanie systemów/ przyrządów pomiarowych

PHARMACEUTICALS

 • opracowanie i produkcja radiofarmaceutyków
 • kontrole substancji czynnych

DOSIMETRY

 • ekspertyzy w zakresie ochrony przed promieniowaniem
 • dozymetria wewnętrzna/zewnętrzna

SEIBERSDORF ACADEMY

 • kształcenie w zakresie ochrony przed promieniowaniem (jonizującym/niejonizującym)
 • konkursy dotyczące ochrony przed promieniowaniem
 • kształcenie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, pól elektromagnetycznych i laserów
 • szkolenia na kierowców uprawnionych do przewozu niebezpiecznych towarów
 • szkolenia w zakresie uprawnień lekarskich

Masz pytania?    

Marcin Mikulski
ecoplus International Polska
Sp. z o.o.
Marynarska Point Phase II
Postępu 15C
02-676 Warszawa