Szukaj w treści

x|vise innovative logistics GmbH

Strategie logistyczne, analiza i optymalizacja istniejącej logistyki oraz implementacja zintegrowanych rozwiązań e-commerce

Doradztwo logistyczne x|vise: Państwa doradca zorientowany praktycznie na logistykę i rozwiązania e-commerce

x|vise należy do wiodących doradców logistycznych w Austrii, który odnosi sukcesy również na arenie międzynarodowej. Austriackie przedsiębiorstwo z siedzibą w Lauterach i w Wiedniu specjalizuje się w rozwoju nowych logistycznych strategii, analizie i optymalizacji wykorzystywanych rozwiązań logistycznych oraz wdrażaniu zintegrowanych rozwiązań e-commerce.

Działania x|vise koncentrują się na tematach związanych z magazynowaniem (projektowanie nowych magazynów, reorganizacje), dostarczaniem, dystrybucją, jak również procesami informacyjnymi.

x|vise kładzie nacisk na praktyczne i łatwe w implementacji rozwiązania, opracowuje dla swoich klientów decyzje make-or-buy (outsourcing), przetargi (software, techniki magazynowania), a w razie potrzeby przejmuje na określony czas funkcje zarządzania lub coachingu firmy.

Te zadania dają się z powodzeniem przeprowadzić we wszystkich dziedzinach przemysłu i gospodarki, są oferowane dla zakładów produkcyjnych, w handlu, instytucjach, czy dla innych przedsiębiorstw usługowych.

Produkty:

doradztwo logistyczne i optymalizacja logistyki, audyt logistyki, optymalizacja transportu, planowanie magazynowania, Supply Chain Managment, doradztwo e-commerce.

Masz pytania?    

Marcin Mikulski
ecoplus International Polska
Sp. z o.o.
Marynarska Point Phase II
Postępu 15C
02-676 Warszawa